தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

Yellow Shade With Embossed Baraat Design Invitation

Yellow Shade With Embossed Baraat Design Invitation

The invitation consists of:

  • 1 Envelope
  • 1 Page Holder
  • 2 pages (1 joint page) 
  • 1 Ganesha Sticker
  • Minimum and multiple of 50
  • அட்டை உயரம்
  • அட்டை அகலம்
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு