தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 3

Baarat embossed on a premium golden paper hindu wedding invitation

Baarat embossed on a premium golden paper hindu wedding invitation

The invitation consists of:

  • 1 Envelope 
  • 1 Page Holder
  • 2 Pages 
  • 1 Pre Made Sticker (Religous Sticker can be changed)Printing cost is additional
Minimum and multiple of 50

  • அட்டை உயரம்
  • அட்டை அகலம்
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு