தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

Yellow Metallic Lord Balaji Invitation With Center Cut On Envelope

Yellow Metallic Lord Balaji Invitation With Center Cut On Envelope

The invitation consists of:

  • 1 Envelope
  • 1 Page Holder
  • 2 pages (1 joint page)
  • 1 Ganesha Sticker 

Printing cost is additional
Minimum and multiple of 50

  • அட்டை உயரம்
  • அட்டை அகலம்
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு