தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

எம்போஸ் கொண்ட சதுர வெள்ளை அழைப்பிதழ்

எம்போஸ் கொண்ட சதுர வெள்ளை அழைப்பிதழ்

அழைப்பிதழ் வருகிறது
1 கவர்
1 பக்கம் வைத்திருப்பவர்
மற்றும் 1 கூட்டுப் பக்கம்

குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 50 எண்கள்

அச்சு கட்டணம் கூடுதல்
  • அட்டை உயரம் 7 அங்.
  • அட்டை அகலம் 7 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு