தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

சதுர சிவப்பு பிரீமியம் திருமண அழைப்பிதழ் வடிவமைப்பு 1

சதுர சிவப்பு பிரீமியம் திருமண அழைப்பிதழ் வடிவமைப்பு 1

அழைப்பிதழ் வருகிறது
  • 1 கவர்
  • 1 பக்கம் வைத்திருப்பவர்
  • 2 தனி பக்கங்கள்
  • தனிப்பயன் தங்க அக்ரிலிக் முதலெழுத்துக்கள்


குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 50 எண்கள் & 50 இன் பல மடங்குகள் மட்டுமே.

அச்சு கட்டணம் கூடுதல்

  • அட்டை உயரம் 8 அங்.
  • அட்டை அகலம் 8 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு