தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

ஆரஞ்சு பருத்தி புறணி கொண்ட சதுர அழைப்பிதழ்

ஆரஞ்சு பருத்தி புறணி கொண்ட சதுர அழைப்பிதழ்

அழைப்பிதழ் வருகிறது
  • 1 கவர்
  • 1 பக்கம் வைத்திருப்பவர்
  • 1 கூட்டுப் பக்கம்
  • 1 மத ஸ்டிக்கர் தனிப்பயனாக்கலாம்.

குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 50 எண்கள்

அச்சு கட்டணம் கூடுதல்.
  • அட்டை உயரம் 9 அங்.
  • அட்டை அகலம் 9 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு