தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

கோவுடன் சதுரப் பெட்டி மலர் அழைப்பிதழ்

கோவுடன் சதுரப் பெட்டி மலர் அழைப்பிதழ்

அழைப்பிதழ் வருகிறது
1 கவர்
1 பக்கம் வைத்திருப்பவர்
மற்றும் 1 கூட்டுப் பக்கம்
1 தனிப்பயன் பெயர் கோல்டன் பிளேட்

குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 50 எண்கள்

அச்சு கட்டணம் கூடுதல்
  • அட்டை உயரம் 9 அங்.
  • அட்டை அகலம் 9 மி.மீ.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு