தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

மலர் முத்திரைகளுடன் கூடிய எளிய வெள்ளை மற்றும் கிரீம் நிழல் அழைப்பிதழ்

மலர் முத்திரைகளுடன் கூடிய எளிய வெள்ளை மற்றும் கிரீம் நிழல் அழைப்பிதழ்

அழைப்பிதழ் வருகிறது
  • 1 கவர்
  • 1 பக்கம் வைத்திருப்பவர்
  • 1 கூட்டுப் பக்கம்
  • மத ஸ்டிக்கர்களைத் தனிப்பயனாக்கலாம்.


குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு : 50 மற்றும்

அச்சு கட்டணம் கூடுதல்
  • அட்டை உயரம் 9 அங்.
  • அட்டை அகலம் 7 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு