தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 3

எளிய தீம் எளிய திருமண அழைப்பிதழ்

எளிய தீம் எளிய திருமண அழைப்பிதழ்

அழைப்பிதழ் வருகிறது

  • 1 கவர்
  • 2 தனித்தனி பக்கங்கள் (கூடுதல் பக்கம் கூடுதல் கட்டணத்தில் கிடைக்கும்)

குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 50 எண்கள் & 50 இன் பல மடங்குகள் மட்டுமே.

அச்சு கட்டணம் கூடுதல்

  • அட்டை உயரம் 10 அங்.
  • அட்டை அகலம் 4 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு