தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

பொறிக்கப்பட்ட வடிவமைப்புகள் மற்றும் கோல்டன் அக்ரிலிக் பெயர் தகடு கொண்ட ரோஸ் கோல்ட் ஷேட் அழைப்பிதழ்

பொறிக்கப்பட்ட வடிவமைப்புகள் மற்றும் கோல்டன் அக்ரிலிக் பெயர் தகடு கொண்ட ரோஸ் கோல்ட் ஷேட் அழைப்பிதழ்

அழைப்பிதழ் வருகிறது
  • 1 கவர்
  • 1 பக்கம் வைத்திருப்பவர்
  • 1 கூட்டுப் பக்கம்
  • 1 தனிப்பயன் பெயர் கோல்டன் பிளேட்

குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 50 எண்கள் & 50 இன் பல மடங்குகள் மட்டுமே.

அச்சு கட்டணம் கூடுதல்
  • அட்டை உயரம் 10 அங்.
  • அட்டை அகலம் 6.5 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு