தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 3

Peach Pink MDF Frame Wedding Invitation

Peach Pink MDF Frame Wedding Invitation

The invitation comes with

  • 1 Cover
  • 2 separate pages (Additional page available at extra charges) 
  • 1 Custom Name Wooden MDF
  • 1 Gold Acrylic Name Plate


Minimum Order Quantity : 50 nos & multiple of 50's only.

Printing charges additional.

  • அட்டை உயரம் 6 அங்.
  • அட்டை அகலம் 9 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு