தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

Lotus Theme Box Invitation With Cavity For Gifts

Lotus Theme Box Invitation With Cavity For Gifts

The invitation comes with

  • 1 Box 
  • 2 Inserts
  • 1 Tag

Minimum Order Quantity : 50 nos & multiple of 50's only.

Printing charges additional

Price Range Rs. 150 

  • அட்டை உயரம் 8 அங்.
  • அட்டை அகலம் 8 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு