தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

இறைவன் பாலாஜி பச்சை நிழல் அழைப்பிதழ்

இறைவன் பாலாஜி பச்சை நிழல் அழைப்பிதழ்

அழைப்பிதழ் வருகிறது
1 கவர்
1 பக்கம் வைத்திருப்பவர்
மற்றும் 1 கூட்டுப் பக்கம்
1 தனிப்பயன் பெயர் கோல்டன் பிளேட்

குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 50 எண்கள்

அச்சு கட்டணம் கூடுதல்
  • அட்டை உயரம் 12 அங்.
  • அட்டை அகலம் 8.5 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு