தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

Grey Shade Wooden Floral Invitation

Grey Shade Wooden Floral Invitation

The invitation comes with

  • 1 Cover
  • 1 Trasing paper + 2 separate pages (Additional page available at extra charges) 
  • 1 Custom Wooden MDF Frame


Minimum Order Quantity : 50 nos & multiple of 50's only.

Printing charges additional

  • அட்டை உயரம் 8 அங்.
  • அட்டை அகலம் 9 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு