தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 4

Floral Print Invitation With Designer Laser Cuts

Floral Print Invitation With Designer Laser Cuts

The invitation comes with
  • 1 Cover
  • 1 Page Holder
  • 2 separate pages + 1 small insert
  • 1 Custom Wooden Initials 
Minimum Order Quantity : 50 nos & multiple of 50's only.

Printing charges additional
  • அட்டை உயரம் 11 அங்.
  • அட்டை அகலம் 8 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு