தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

மைய விநாயகர் மற்றும் திருமண அழைப்பிதழ் வெட்டப்பட்ட மலர் அச்சு உறை

மைய விநாயகர் மற்றும் திருமண அழைப்பிதழ் வெட்டப்பட்ட மலர் அச்சு உறை

அழைப்பிதழ் வருகிறது
1 கவர்
1 பக்கம் வைத்திருப்பவர்
1 கூட்டுப் பக்கம்


குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 50 மற்றும் 50 இன் பெருக்கல்

அச்சு கட்டணம் கூடுதல்
  • அட்டை உயரம் 10 அங்.
  • அட்டை அகலம் 8 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு