தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

Floral Cloudy Pink Shade Small Padding Invitation

Floral Cloudy Pink Shade Small Padding Invitation

The invitation comes with
  • 1 Cover
  • 1 Page Holder
  • 2 Separate pages
  • 1 Golden Acrylic Name Plate

Minimum Order Quantity : 50 nos & multiple of 50's only.

Printing charges additional

Rs. 35+ range

  • அட்டை உயரம் 5 அங்.
  • அட்டை அகலம் 5 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு