தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

தனிப்பயன் தங்க அக்ரிலிக் முதலெழுத்துக்களுடன் கதவு உடை வெள்ளை அழைப்பிதழ்

தனிப்பயன் தங்க அக்ரிலிக் முதலெழுத்துக்களுடன் கதவு உடை வெள்ளை அழைப்பிதழ்

அழைப்பிதழ் வருகிறது
1 கவர்
1 பக்கம் வைத்திருப்பவர்
2 தனி பக்கங்கள்
1 தனிப்பயன் தங்க அக்ரிலிக் முதலெழுத்துக்கள்
குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 50 எண்கள் & 50 இன் பல மடங்குகள் மட்டுமே.

அச்சு கட்டணம் கூடுதல்

  • அட்டை உயரம் 7.5 அங்.
  • அட்டை அகலம் 7.5 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு