தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

மடிக்கணினி நடை திறப்புடன் அடர் இளஞ்சிவப்பு அழைப்பிதழ்

மடிக்கணினி நடை திறப்புடன் அடர் இளஞ்சிவப்பு அழைப்பிதழ்

அழைப்பிதழ் வருகிறது
1 கவர்
1 பக்கம் வைத்திருப்பவர்
2 தனி பக்கங்கள்


குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 50 எண்கள் & 50 இன் பல மடங்குகள் மட்டுமே.

அச்சு கட்டணம் கூடுதல்
  • அட்டை உயரம் 6 அங்.
  • அட்டை அகலம் 8 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு