தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

Cream Shade With Embossed Designs & Custom Name Initials

Cream Shade With Embossed Designs & Custom Name Initials

The invitation comes with

  • 1 Cover
  • 1 Page Holder
  • 2 Separate pages
  • அட்டை உயரம் 8 அங்.
  • அட்டை அகலம் 10.5 அங்.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

சிறப்பு தொகுப்பு